Foundations Of Narrative Therapy

”å se narrativ terapi live og gjennom video var veldig inspirerende og nyttig for å forstå både narrativ terapi i teori og praksis. Spesielt likte jeg hvordan mot-historier ble spurt frem på, og dobbel lytting og hvordan senke tempoet og jobbe med nysgjerrighet i terapeutiske samtaler” (Solveig, psykolog)

”Å delta i denne narrativ terapi treningen har vært veldig nytt og meningsfull for meg i min terapeutiske praksis. Treningen inneholdt forståelig teori og veldig mye praksiseksempler forå forstå narrativ terapi. Det var en veldig god mix av gruppearbeid, trening og se på Stephens terapeutiske videoer.” (Astrid, Family therapist)

Bergen – March 5th 2015

Vi starter hver dag kl 9 og slutter kl 1615

vi serverer kaffe, te, vann og frukt hver dag, bortsett fra lunsj

Stephen Madigan, MSW, MSc, PhD underviser og trener deltakerne i grunnlaget for narrativ terapi innen både teori og praksis gjennom en interaktiv gjennomgang av hans siste terapeutiske DVDer.

Under Stephens 2-dagers treningsworkshopen lærer deltakerne en «hands on», steg-for-steg-guide til hvordan du terapeutisk engasjere deg i et bredt spekter av narrativ terapeutiske samtaler – når du samtaler med mennesker som opplever en rekke ulike og komplekse problemer i sine relasjoner og liv.

Undervisningen foregår gjennom eksempler på hans DVD-terapeutiske samtaler. Her viser Stephen deltakerne teori og praksis av narrativ terapi i hans arbeid med mennesker i forhold til: angst og depresjon; par som opplever konflikt, barn og ungdom, spiseforstyrrelser og traumer.

Deltakerne vil også oppleve Stephen live-terapi ”mot-historie”-intervjuer og eksperimentelle øvelser gjennom hele workshopen.

Deltakerne vil utvikle og få omfattende praktisk kunnskap og gode ferdigheter som de kan ta med seg til sin daglige praksis gjennom en grundig gjennomgang av:

  • teori og praksis gjennom en undersøkelse av diskurs, post-strukturalisme, og relasjonelt språkbruk;
  • fokus på kontekstuell relasjonelt baserte eksternaliserende samtaler;
  • terapeutisk brevskriving og andre narrative praksiser basert på det skrevne ord
  • fokus på diskursen av Medforfattende og ”mothistorie”-samtaler, dobbel lytting og definerende seremonier;
  • fokus på ”unique outcome”, relativ innflytelse og flere andre former for narrative terapeutiske spørsmål

Deltakerne vil få handouts – spesielt designet for utvikle sin narrative terapeutiske praksis.

Etter å ha gjennomført workshopen vil deltakerne bli tildelt en 2-dagers attest og sertifikat fra Vancouver School for Narrative Therapy og Senter for Samarbeidende Praksiser.

 


FoundationsTop