Tilknyttede Undervisere

Rosa-Arteaga-150x150

Rosa Elena Arteaga er opprinnelig fra Mexico City og har jobbet i antivold-feltet i Vancouver i mer enn tolv år. Der har hun holdt utallige workshops om vold mot kvinner. Hun har omfattende kunnskap om kriseintervensjon, traumer og vold mot kvinner. (Neste setning skjønner jeg ikke helt)

I de siste åtte årene har Rosa arbeidet i en lederstilling ved Battered Woman’s Support Services (BWSS – nasjonalt senter for misbrukte kvinner) i Vancouver Canada. Hun har ansvaret for et klinisk team av kvinnelige terapeuter som støtter klientene gjennom individuell-, familie-, og gruppeterapi, arbeidstrening, utdannelse, bosted og flytting. Kun i fjor behandlet Rosa og hennes team overveldende 10 000 henvendelser.
Rosa er svært lidenskapelig opptatt av sitt terapeutiske arbeid. Hun jobber innenfor en narrativ, feministisk og antiundertrykkende retning. Hun jobber aktivt for å utslette vold mot kvinner som hun ser på som vår tids viktigste utfordring.
Rosa og hennes team er et svært verdifullt tilskudd til Vancouver School og skolens tilknyttede samfunnskrets

Lundby-150x150Geir Lundby er klinisk sosionom og familieterapeut. Han har bred klinisk erfaring etter å ha jobbet med familier, enkeltpersoner, grupper og lokalsamfunn i snart førti år. De siste 25 årene har han vært spesielt opptatt av narrativ terapi og praksis. Han har skrevet to bøker om narrativ praksis; «Historier og terapi» (Universitetsforlaget 1998) og «Terapi som samarbeid» (Pax 2009). I tillegg har han skrevet en lang rekke artikler om narrativ terapi.

Geir har en omfattende undervisningserfaring, fra familieterapi generelt og spesielt fra narrativ terapi. I ti år hadde han holdt tre langsgående kurs i narrativ praksis på ulike nivåer ved R-BUP i Oslo. I tillegg har holdt en rekke intensiv kurs (3 til 5 dagers) over hele landet, og i resten av Norden.

Aaron-Munroe-150x150Aaron Munro er et queer/transaktivist og miljøarbeider i Vancouver, BC i Canada. Han har jobbet med hjemløse i syv år. Han er for tiden ansatt ved Raincity Boliger. Der har han en samfunnsutviklingsrolle og har stor tro på samfunnsidentifiserte løsninger på sammfunnsidentifiserte problemer.

 

 

Rolf1-150x150Rolf Sundet, PhD er klinisk psykolog ved Familieenheten ved Barne- og Ungdomspsykiatrien, Sykehuset i Buskerud. Han jobber også som førsteamanuensis ved Høgskolen i Buskerud. Han er også freelance veileder og konsulent. Han har publisert i både engelske og skandinaviske bøker og tidsskrifter. Hans doktorgrad er på bruk av klienters tilbakemeldinger som en monitorering og samtaleverktøy i familieterapeutisk praksis.

Hans interesser er på definisjoner av psykoterapi som gjør det mulig for både strukturerte beskrivelser og fleksibel bruk, for perspektiver som ser medisinske og ikke-medisinske diskurser som supplerende for utvikling av psykoterapeutiske praksis basert på et heterogent perspektiv på forskning. Det overordnede perspektivet er å relatere disse interessene til samarbeidende praksis mellom tjenestebrukere og terapeuter. Han har utdannet seg i Narrative terapi fra Dulwich Centre, Australia, hos Michael White.

Jeff-Zimmerman-150x150Jeffrey L. Zimmerman, PhD, har vært en betydningsfull tenker, lærer og skribent innen Narrativ terapi i over 25 år. Han er medforfatter av «If problems talked’ og direktør og medgrunnlegger av Bay Area Family Therapy Training Associates (BAFTTA) i San Francisco, California i USA. Jeff har en privat praksis hvor han snakker med barn, ungdom, voksne, par og familier.

This post is also available in: English

Top