Rolf Sundet

Rolf

Rolf Sundet, PhD er klinisk psykolog ved Familieenheten ved Barne- og Ungdomspsykiatrien, Sykehuset i Buskerud. Han jobber også som førsteamanuensis ved Høgskolen i Buskerud. Han er også freelance veileder og konsulent. Han har publisert i både engelske og skandinaviske bøker og tidsskrifter. Hans doktorgrad er på bruk av klienters tilbakemeldinger som en monitorering og samtaleverktøy i familieterapeutisk praksis.

Hans interesser er på definisjoner av psykoterapi som gjør det mulig for både strukturerte beskrivelser og fleksibel bruk, for perspektiver som ser medisinske og ikke-medisinske diskurser som supplerende for utvikling av psykoterapeutiske praksis basert på et heterogent perspektiv på forskning. Det overordnede perspektivet er å relatere disse interessene til samarbeidende praksis mellom tjenestebrukere og terapeuter. Han har utdannet seg i Narrative terapi fra Dulwich Centre, Australia, hos Michael White.

This post is also available in: English

Top